Údržba a servisovanie bytových domov

Naši pracovníci majú zaručene ochotný prístup a najmodernejšie vybavenie.


 
 • 24 hodinový  nepretržitý dispečing 

 • 0905 799 601
 • Údržba a opravy bytového fondu sú vykonávané podľa Vami dohodnutých podmienok:

 • práce hradené zo spoločného fondu opráv domu
 • výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu
 • výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných zariadení domu
 • výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných nebytových priestorov
 • výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy príslušenstva
 • výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy priľahlého pozemku
 • výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu
 • práce hradené na náklady obyvateľov bytov
 • ostatné úkony nezahrnuté v opravách zo spoločného fondu opráv domu