Oprávnenia, certifikáty, zmluvy

 • VŠEOBECNÉ DOKUMENTY


 • Obchodné podmienky SLUŽBY TOP
 
 • Protokol o odovzdaní nehnuteľnosti
 


 • INŠPEKČNÉ SPRÁVY O SPÔSOBILOSTI


 • Oblasť ELEKTRO
 
 • Oblasť PLYN
 

 • CERTIFIKÁTY A OPRÁVNENIA


 • Cerfikát ISO 9001:2008
 
 • Odborné skúšky a opravy ELEKTRO
 
 • Odborné skúšky a opravy PLYN
 
 • Vykonávanie INFRADIAGNOSTIKY
 
 • Opravy TLAKOVÝCH ZARIADENÍ

 • Revízie PLYNOVÝCH ZARIADENÍ
 
 • Revízie TLAKOVÝCH ZARIADENÍ
 
 • Opravy PLYNOVÝCH ZARIADENÍ
 
 • VZDELÁVANIE DOSPELÝCH
 
 • Lisovanie MEDENÝCH A NEREZOVÝCH SPOJOV

 • Servis VIADRUS
 
 • Montáž meradiel VODY a TEPLA
 

 • ZMLUVY


 • Mandátna zmluva
 
 • Mandátna zmluva SVB
 
 • Zmluva o výkone správy
 
 • Nájomná zmluva