Zateplenie a rekonštrukcia strechy

Oprava alebo rekonštrukcia strechy by mala byť zameraná na jej tepelnú ochranu, čiže zateplenie strechy. Zateplenie strechy a strešného plášťu prinesie obyvateľom bytového domu úsporu nákladov na vykurovanie alebo klimatizáciu a tiež zvyšuje hotnotu jednotlivých bytových jednotiek. 

 • zateplenie strechy
 • Oprava a rekonštrukcia strechy

 • Oprava a rekonštrukcia strechy je významnou súčasťou celkovej obnovy bytového domu a rovnako ako pri obnove fasády záleží na jej odbornom prevedení a konečnom výsledku. 
 • Rekonštrukcia a zateplenie strechy by sa nemalo podceňovať. Častokrát práve poškodená alebo narušená strecha býva dôvodom úniku veľkého množstva tepla z bytového domu alebo naopak dochádza k jeho prehrievaniu. Súčasné strešné plášte, nachádzajúce sa na väčšine bytových domoch, nevyhovujú stanoveným normám a to od zateplenia až po ich skladbu. 
 • Obnova plochej strechy je zameraná najmä na plošné odstránenie izolačných asfaltových pásov, opravu podkladovej vrstvy, pokládku novej hydroizolácie a kvalitné zateplenie strechy. 
 • Zateplenie plochej strechy

 • Zateplenie plochej strechy prináša okrem úspory nákladov na vykurovanie i komforné bývanie na najvyššom poschodí. Pri zvolení zatepľovacej technológie plochej strechy sa zhodnotí stav strešnej vrstvy a je potrebné tiež určiť, či sa jedná o strechu jednoplášťovú alebo strechu dvojplášťovú. Spôsob zateplenia plochej strechy je u každého typu iný.
 • Zateplenie strechy a výhody 

 • Zateplenie strechy so sebou prináša celý rad výhod:
 • odstránenie zatekania, vlhkosti a plesní
 • komfortné bývanie na najvyššom poschodí
 • nový vzhľad bytového domu
 • zvýšenie hodnoty bytových jednotiek
 • moderné materiály s dlhodobou životnosťou
 • úspora nákladov na vykurovanie a klimatizáciu
 • nový estetický vzhľad