Opravy a revízie pre firmy i súkromné osoby

Rozsah vykonaných revízií

 • východiskové revízie,
 • pravidelné prevádzkové revízie podľa harmonogramu,
 • odstraňovanie závad zistených revíziou,
 • vypracovanie harmonogramu na výkon revízií v súlade s platnou legislatívou,
 • vypracovanie návrhu zmluvy s cenovou ponukou na obdobie podľa zadania prevádzkovateľa,
 • vypracovanie prevádzkového poriadku a prevádzkového denníka na zariadeniach VTZ

Opravy

 • plynových zariadení a kotolní
 • tlakových zariadení
 • elektrických zariadení a bleskozvodov

Revízie

 • plynových zariadení a kotolní
 • tlakových zariadení
 • elektrických zariadení a bleskozvodov