Referencie spokojných zákazníkov

Pre veľký počet spokojných zákazníkov uvádzame len vybrané reálne referencie s objemom prác nad 5 000 eur za posledných niekoľko rokov.

Rekonštrukcie v roku 2014
MŠ Tovarníky- rekonštrukcia kotolne a rozvodov, výmena radiátorov
ZŠ s MŠ Skačany Skačany- výmena okien a dverí
ZŠ Žabokreky nad Nitrou- výmena okien a dverí
ZŠ Veľké Bielice- výmena radiátorov ÚK a príslušných armatúr II. etapa
Rekonštrukcie v roku 2013
Topnad a.s. Topoľčany- výmena plynového kotla, vybudovanie ležatého potrubia
Toma s.r.o. Topoľčany- výmena a rekonštrukcia stúpajúcich vedení technických rozvodov
Tenis Club Topoľčany- montážne práce na plynofikácii nafukovacej haly
Detský domov Topoľčany- zateplenie a izolačné práce
PBD Topoľčany- výmena plynových kotlov a čerpadiel
ZŠ Veľké Bielice- výmena radiátorov ÚK a príslušných armatúr I. etapa
Rekonštrukcie v roku 2012
Katastrálny úrad Nitra- výmena plynových kotlov
GLOBAL RENT s.r.o. Bratislava- vybudovanie NTL plynovodu
OZETA NEO, a.s. Trenčín- vybudovanie kotolne
Krošlák s.r.o. Nitrianska Blatnica- výmena plynových kotlov a rozvodov
Rekonštrukcie v roku 2011
Matica Slovenská Martin- výmena plynových kotlov a čerpadiel
Spojená špeciálna škola Topoľčany- výmena plynových kotlov a čerpadiel
Construction s.r.o. Nadlice- rekonštrukcia teplovodu a vykurovacieho systému

Topoľčany kotolňa SPP

ZŠ Žabokreky nad Nitrou - výmena okien

ZŠ Skačany - výmena okien

ZŠ Preseľany - vykurovanie 

Vod - eko - plynoinštalácia, vykurovanie

Brodzany - obnova verejného osvetlenia

Brodzany - vyregulovanie tlaku

Naši obchodní partneri