Oprávnenia, certifikáty, zmluvy

VŠEOBECNÉ DOKUMENTY

Obchodné podmienky SLUŽBY TOP

Protokol o odovzdaní nehnuteľnosti

INŠPEKČNÉ SPRÁVY O SPÔSOBILOSTI

Oblasť ELEKTRO

Oblasť PLYN

CERTIFIKÁTY A OPRÁVNENIA

Cerfikát ISO 9001:2008

Odborné skúšky a opravy ELEKTRO

Odborné skúšky a opravy PLYN

Vykonávanie INFRADIAGNOSTIKY

Opravy TLAKOVÝCH ZARIADENÍ

Revízie PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

Revízie TLAKOVÝCH ZARIADENÍ

Opravy PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

VZDELÁVANIE DOSPELÝCH

Lisovanie MEDENÝCH A NEREZOVÝCH SPOJOV

Servis VIADRUS

Montáž meradiel VODY a TEPLA

ZMLUVY

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva SVB

Zmluva o výkone správy

Nájomná zmluva