Zateplenie a rekonštrukcia strechy

Oprava alebo rekonštrukcia strechy by mala byť zameraná na jej tepelnú ochranu, čiže zateplenie strechy. Zateplenie strechy a strešného plášťu prinesie obyvateľom bytového domu úsporu nákladov na vykurovanie alebo klimatizáciu a tiež zvyšuje hotnotu jednotlivých bytových jednotiek. 

zateplenie strechy

Oprava a rekonštrukcia strechy

Oprava a rekonštrukcia strechy je významnou súčasťou celkovej obnovy bytového domu a rovnako ako pri obnove fasády záleží na jej odbornom prevedení a konečnom výsledku. 

Rekonštrukcia a zateplenie strechy by sa nemalo podceňovať. Častokrát práve poškodená alebo narušená strecha býva dôvodom úniku veľkého množstva tepla z bytového domu alebo naopak dochádza k jeho prehrievaniu. Súčasné strešné plášte, nachádzajúce sa na väčšine bytových domoch, nevyhovujú stanoveným normám a to od zateplenia až po ich skladbu. 

Obnova plochej strechy je zameraná najmä na plošné odstránenie izolačných asfaltových pásov, opravu podkladovej vrstvy, pokládku novej hydroizolácie a kvalitné zateplenie strechy. 

Zateplenie plochej strechy

Zateplenie plochej strechy prináša okrem úspory nákladov na vykurovanie i komforné bývanie na najvyššom poschodí. Pri zvolení zatepľovacej technológie plochej strechy sa zhodnotí stav strešnej vrstvy a je potrebné tiež určiť, či sa jedná o strechu jednoplášťovú alebo strechu dvojplášťovú. Spôsob zateplenia plochej strechy je u každého typu iný.

Zateplenie strechy a výhody 

Zateplenie strechy so sebou prináša celý rad výhod:

  • odstránenie zatekania, vlhkosti a plesní
  • komfortné bývanie na najvyššom poschodí
  • nový vzhľad bytového domu
  • zvýšenie hodnoty bytových jednotiek
  • moderné materiály s dlhodobou životnosťou
  • úspora nákladov na vykurovanie a klimatizáciu
  • nový estetický vzhľad