Jadrové vŕtanie

Pri rozširovaní portfólia našich služieb sme na základe dopytu zákazníkov rozšírili našu činnosť o jadrové vŕtanie. K tejto činnosti využívame špičkovú techniku a dokonale vyškolený pracovný tím so skúsenosťami v rôznych situáciách. 

Presnú cenovú ponuku Vám vypracujeme na základe vašej osobnej požiadavky, ceny prác sú orientačné. Pri väčšom objeme prác je cena dohodou možná.

ORIENTAČNÉ CENY
Vŕtanie do muriva a betónuCena bez DPH za 1 cm hĺbkyCena s DPH za 1 cm hĺbky
52 mm0,50 EUR0,60 EUR
62 mm0,60 EUR0,72 EUR
82 mm0,70 EUR0,84 EUR
132 mm1,00 EUR1,20 EUR
162 mm1,20 EUR1,44 EUR
ORIENTAČNÉ CENY
Vŕtanie do železobetónuCena bez DPH za 1 cm hĺbkyCena s DPH za 1 cm hĺbky
52 mm0,60 EUR0,72 EUR
62 mm0,70 EUR0,84 EUR
82 mm0,80 EUR0,96 EUR
132 mm1,20 EUR1,44 EUR
162 mm1,30 EUR1,56 EUR

Ďalšie poplatky a informácie k cene otvorov

 • Kotva 1 ks/1,20 EUR
 • Šikmé vŕtanie príplatok +10 % k základnej cene .
 • Vŕtanie na sucho príplatok +25% k základnej cene.
 • Zachytenie chladiacej vody +15 % k základnej cene.
 • Doprava na pracovisko 0,33 EUR/km
 • Vŕtanie vo výške nad 150cm +15% k základnej cene.
 • Použitie vlastnej tlakovej nádoby na vodu 16,50 EUR/deň
 • Vrt hlbší než 40 cm 10% k základnej cene.
 • Pri vŕtaní nad 40 cm hĺbky zarátavame 12,00 EUR/h/pracovníka za vyťahovanie/vysekávanie jadra.
 • V prípade ochrany susediacich častí (napr. pred striekajúcou vodou) našou firmou bude započítané 12,00 EUR/h/pracovník
 • Pokiaľ sa pracuje vo výške vyššej ako 1,5 m je objednávateľ povinný zabezpečiť plošinu poprípade lešenie.
 • Prestoje nezavinené našou firmou 10,00 EUR/hod/pracovník
 • Objednávateľ vyznačí viditeľne presný stred vrtu/ov dopredu. Ak tak neurobí účtujeme si prestoj 10,00 EUR/hod/pracovník
 • V cene nie je zahrnutá likvidácia vzniknutého odpadu. Odpad ostáva majetkom objednávateľa.
 • Zhotoviteľ nenesie žiadne riziko ani nijak neručí za statické zmeny v objekte pri vŕtaní otvorov.
 • Pri používanej technológii nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného a rezaného materiálu ako aj blízkeho okolia a preto dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by tým mohli nastať .
 • Za škody spôsobené prácami (napr. poškodenie inštalácií, statiky konštrukcie a iné) zodpovedá objednávateľ v plnej miere.
 • Ak je nutné zachytenie jadra na druhej strane vrtu, alebo vody, účtujeme za 2. pracovníka 10,00 EUR/hod/pracovník za celý čas vŕtania.
 • Pre prácu je nutné zabezpečenie (napr. podopieranie dielcov, vymedzenie pracoviska), a tak isto potrebné ochránenie susediacich častí zabezpečuje objednávateľ .
 • Pokiaľ je potrebné pre transport našej technológie použiť žeriav alebo zariadenie, zabezpečuje tieto služby objednávateľ.
 • Zrušenie alebo presunutie termínu prác je možné najneskôr do 5-tich pracovných dní pred termínom prác ináč budú zaúčtované storno poplatky vo výške 40% z výšky objemu práca vypočítane na základe predbežnej objednávky.
 • Minimálna fakturovaná suma za odvedené práce je 99,00 EUR + doprava.
 • Ceny príplatkov sú uvádzané bez DPH !