Cenník administratívnych poplatkov

HRADENÉ Z FONDU OPRÁV DOMUCena bez DPHCena s DPH
Poplatok za vybavenie dotácie zo ŠFRB pri obnove domu200,00 EUR240,00 EUR
Poplatok za spracovanie podkladov k čerpaniu úveru, výberu dodávateľa a podkladov prejednaných hlasovaním na domovej schôdzi100,00 EUR120,00 EUR
HRADENÉ VLASTNÍKOM (NÁJOMNÍKOM) BYTUCena bez DPHCena s DPH
Vyhotovenie náhradného dokladu (evidenčný list, rozpis platieb, vyúčtovanie...)1,00 EUR1,20 EUR
Vyhotovenie stanoviska správcu k stavebným úpravám bytu2,00 EUR2,40 EUR
Vyhotovenie potvrdenia o veku stavby (domu)2,00 EUR2,40 EUR
Vystavenie vyhlásenia správcu o stave pohľadávok pre účely prevodu nehnuteľnosti2,00 EUR2,40 EUR
Vystavenie potvrdenia pre potreby banky, sociálnej poisťovne a podobne2,00 EUR2,40 EUR
Zhotovenie kópií dokladov (počíta sa za 1 stranu ČB)0,25 EUR0,30 EUR
Plombovanie vodomerov (pri porušení plomby, pri rekonštrukcii bytového jadra)15,00 EUR18,00 EUR

Cenník služieb pre vyhradené technické zariadenia

Servisné a montážne práce
Servisné a montážne práceCena bez DPH
Revízia a tlaková skúška plyn. prípojky RD60,- Eur
evízia a tlaková skúška plyn. prípojky bytu v BDR50,- Eur
Čistenie plyn. kotla, meranie anylyzátorom, nastavenie spaľovania
stacionárny kotol40,- Eur
závesný kotol turbo50,- Eur
kondenzačný kotol70,- Eur
Pripojenie plyn. sporáka 25,- Eur
Pripojenie kachieľ a iného lokálneho vyk. telesa90,- Eur
Pripojenie plyn., prípadne el. ohrievača vody70,- Eur
Odborný posudok spotrebiča10,- Eur
Výmena HUP bytovej prípojky pod tlakom50,- Eur
Ostatné servisné práce
1. začatá hodina 25,- Eur
každá ďalšia začatá hodina15,- Eur
Servis solárnych systémov
Diagnostika - test stavu sol. nemrznúcej kvapaliny, kontrola funkčnosti systému25,- Eur
Čistenie systému tlak. stanicou, preplach, napustenie, odvzdušnenie, nastavenie, protokol o nastavení100,- Eur
Solárna kvapalina - IceSTOPSOLAR(Fluid-AT) - cena za 1 kg5,- Eur
Solárna kvapalina bude účtovaná v prípade potreby doplnenia, alebo výmeny podľa skutočne odobratého množstva
Dopravné náklady - cena za každý km 0,35,- Eur
Všetky ceny sú bez DPH

Cenník prác hradených z FÚO

Kód položky Cena bez DPH
Zvolanie schôdze 1 x ročne (v rámci mand. zmluvy , zmluvy o výkone správy)0,00,- Eur za dom
Odovzdanie nového bytu(v rámci mand. zmluvy, zmluvy o výkone správy)0,00,- Eur za byt
Odpočet energií 1 x ročne (v rámci mand. zmluvy, zmluvy o výkone správy)0,00,- Eur za byt
Vypracovanie nájomnej zmluvy a predpisu platieb (v rámci mand. zmluvy, zmluvy o Vvýkone správy)0,00,- Eur za byt
F01 Zvolanie mimoriadnej schôdze, mimo schôdze 1 x ročne20,- Eur za dom
F02 Poplatok za prevzatie - odovzdanie bytu . Účtujú sa iba dopr. náklady0,00 Eur za byt
F03 Odpočet energií viac ako 1 x ročne2,- Eur za byt
F04 Riešenie neplatiča os. pohovorom na OÚ. Platba sa preúčtováva neplatičovi vo vyúčtovaní15,- Eur
F05 Zaslanie upomienky neplatičovi. Platba sa preúčtováva neplatičovi vo vyúčtovaní2,- Eur
F06 Cestovné náklady, neúčtujú sa k položkám v rámci mand. zmluvy, zmluvy o výkone správy0,35,- Eur / km
F07 Všetky ostatné hore neuvedené prípady vyvolané vlastníkom a vyžadujúce účasť technika správy bytov(účtuje sa každá začatá hodina)20,- Eur/ hod
F08 Výmena vodomerov SPV, TPV, montáž, plombovanie ( nezahrňa cenu vodomeru)10,- Eur/ ks
F09 Vodomer+príslušenstvo-tesniaci materiál a pomôcky na plombovanie16,- Eur/ ks
F10 Revízia plyn. zariadení v byte s plyn. kotlom15,- Eur/ ks
F11 Revízia plyn. zariadení v byte bez kotla10,- Eur/ks